Informatika

Štátny vzdelávací program: Informatika

Podklady

5. ročník
 
Názov Odkaz Popis
Vstupné a výstupné zariadenia Pojmová mapa Uľahčí Ti orientáciu medzi zariadeniami
   Pracovný list  Overí Tvoje vedomosti
Bezpečnost na internete Prezentácia Pravidlá aké treba na internete dodržiavať
Elektronická pošta Prezentácia Ukáže Ti ako posielať elektronickú poštu