Predmety

Informatika 

Veda o informáciách a jej automatickom spracovaní.

Informatická výchova 

Vedie žiaka k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informaciámi.

Výchova umením 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra.

Technika 

Oblasť ľudskej činnosti (prostriedky, postupy a znalosti) na využitie a ovládanie prírody v prospech človeka, najmä implementáciou poznatkov prírodných vied, tak, aby boli prakticky využiteľné.

 

 

Anketa

Páčia sa Vám hodiny Informatiky?

Áno (8)
57%

Neviem posúdiť (1)
7%

Nie (5)
36%

Celkový počet hlasov: 14